Benefiční koncert Oblastní charity Polička

Koncert se uskutečnil 20. listopadu 2021 v 16 hodin v kostele sv. Jakuba v Poličce
Účel benefice: pořízení nového automobilu pro charitní službu Domácího hospice sv. Michaela
Účinkující: české vokální multižánrové kvarteto Bohemia Voice

Rok se s rokem sešel a my jsme nesmírně šťastni, že jsme opět mohli připravit a realizovat charitní benefiční koncert, jehož v pořadí již 21. ročník se uskutečnil pro širokou veřejnost v sobotu 20. listopadu 2021 od 16 hodin v kostele sv. Jakuba v Poličce. Velice si vážíme skutečnosti, že se koncert stal již tradicí a těší se nebývalé pozornosti a oblibě divácké veřejnosti a zároveň také upřímné přízni interpretů. Jako každoročně je výtěžek koncertu zaměřen na podporu aktuálně potřebné oblasti našeho charitního díla.

V realizaci koncertu jsme se propojili s vynikajícím českým vokálním kvartetem Bohemia Voice, jehož podmanivé hlasy rozeznívají česká i zahraniční koncertní pódia bezmála již deset let. Koncerty tohoto kvarteta nejsou jen krásným zážitkem, nýbrž skutečným a upřímným prožitkem.

Jako výraz poděkování a vděčnosti za přízeň všech našich podporovatelů jsme benefičnímu koncertu opět dali symbolický podtext:

DOKONALE HARMONICKÝ KONCERT PRO ČAS BLÍZKOSTI A PŘÁTELSTVÍ...

Jako každoročně bude výtěžek koncertu zaměřen na podporu aktuálně potřebné oblasti našeho charitního díla. Získané prostředky, které tvoří výtěžek vstupného a dary sponzorů, použijeme na pořízení nového automobilu pro naši charitní službu Domácího hospice sv. Michaela, která v rámci poličské Charity působí od roku 2014, resp. 2015. Rozhodli jsme se reagovat na vzrůstající potřebu pacientů a jejich rodin o poskytování naší služby mobilního hospice, proto služba od počátku roku 2021 prochází značným rozvojem, a to územním i personálním. Jsme nesmírně rádi, že náš odborný paliativní tým Domácího hospice sv. Michaela může být nablízku lidem, jejichž životní cesta spěje k závěru a přejí si do poslední chvíle života zůstat ve svém domácím, důvěrně známém, vlídném a bezpečném prostředí, se svými blízkými. V současné době, kdy se personální kapacita mobilního hospice navýšila, poskytuje odborný paliativní tým svoji službu až šesti pacientům (a jejich pečujícím rodinám) denně, a to současně v různých místech regionu. K tomu však nemá potřebné vozové zázemí. To nyní představuje dva automobily, se kterými však nelze být zároveň na více místech. Zapůjčování vozů mezi charitními službami je logisticky velmi náročné, mnohdy časově nemožné, ale potřebnost dojet k pacientovi s paliativní péčí je otázkou aktuální, akutní a limitovanou termínem „tady a teď“. Jen tak můžeme dostát významu služby mobilního hospice v jeho úplnosti.

Více o službě Domácího hospice sv. Michaela se dozvíte zde.

V kvartetu, které se pro tento koncert z neovlivnitelných důvodů transformovalo na trio vedle sebe stojí sopranistka Zuzana Seibertová, která je mimo jiné sbormistryní v uskupení Elpida, altistka Elin Špidlová, muzikálová zpěvačka, a Bronislav Palowski, přední tenor Pražského filharmonického sboru.

O vokálním kvartetu Bohemia Voice se můžete více dozvědět v přiložené tiskové zprávě pro média.

Podpora benefičního účelu

Upřímné poděkování Vám všem, kteří nám budete nakloněni a podpoříte benefiční účel svým finančním příspěvkem. Můžete tak učinit zasláním platby na zvláštní bankovní účet veřejné sbírky „Mé přání je zůstat doma“:

5918409339/0800. U platby je třeba uvést variabilní symbol 1919.
Peníze je možné zaslat klasickým bankovním převodem na uvedený účet či pomocí QR platby:

QR code

Upřímně, ze srdce Vám děkujeme.

Rádi Vám také představujeme společnosti — všechny naše milé koncertní sponzory, kteří nás v realizaci a záměru koncertu podpořili — jejich loga jsou zde uvedena. Právem jim patří naše velké poděkování za přízeň, vstřícnost a sounáležitost.

Bez sponzorské podpory bychom totiž nemohli vyslovit výši částky, která směřovala na benefiční záměr — je to úctyhodných 236 000 Kč.

Naše poděkování směřuje i k nespočtu individuálních dárců.

Bez Vás všech by naše služby, naše charitní dílo nemohlo být dílo s velkým D.

Zvláštní poděkování patří děkanovi poličské farnosti P. Tomáši Enderlemu za možnost uspořádat koncert v tomto jedinečném prostoru. Za technické konzultace a podporu při přípravě přenosu děkujeme pánům — Jaroslavu Zavoralovi, Petru Kleinovi, Milanu Zavoralovi, Michalu Kobelkovi, Marku Zerzánovi, za zvuk Michalu Briolovi.

Vážení přátelé, snažíme se, aby náš benefiční koncert v sobě nesl důležité svědectví a poselství o tom, že rozměr lidskosti se skládá z každodenních střípků našich dobrých skutků. Bylo nám ctí, že jste přijali naše pozvání a věříme, že letošní benefiční koncert byl opět naším společným dílem a radostí.

O bezprostředních koncertních dojmech si můžete přečíst zde.