Benefiční koncert Oblastní charity Polička

Koncert se uskutečnil 7. listopadu 2020 v 17 hodin v kostele sv. Jakuba v Poličce
Účel benefice: rozšíření služby Domácího hospice sv. Michaela
Účinkovala: hudební formace TRANSITUS IRREGULARIS

Upřímné poděkování Vám všem, kteří nám budete nakloněni a podpoříte benefiční účel příspěvkem na zvláštní bankovní účet veřejné sbírky: 5918409339/0800. Po kliknutí na tlačítko „Podpořte nás“ můžete použít i kódy pro QR platbu.

Podpořte nás

Live vysílání

Letošní, jubilejní rok s letopočtem 2020 nám nabídl vzácnou a velice krásnou možnost uspořádat již po dvacáté podzimní benefiční koncert Oblastní charity Polička, který se za léta svého trvání těší nebývalé pozornosti a oblibě divácké veřejnosti a zároveň také upřímné přízni interpretů. Benefiční koncert se stal již tradicí a každoročně je zaměřen na podporu aktuálně potřebné oblasti našeho charitního díla.

Velice si vážíme toho, že i přes těžkosti a opatření, která život naší společnosti v současné době provází, se letošního jubilejního ročníku benefičního koncertu ve prospěch Charity po interpretační stránce ujala hudební formace Transitus Irregularis. Koncert z důvodu výše uvedených opatření proběhl „pouze“ jako on-line přenos. O to byla jeho realizace pro nás náročnější. Zároveň jsme ji ale vnímali jako výraz naší společné nezdolné vůle fungovat i za podmínek, které se nám jeví jako nemožné. Jako výraz poděkování a vděčnosti za přízeň našich podporovatelů nesla akce koncertní benefice symbolický podtext — Dokonale harmonický koncert pro čas blízkosti a přátelství.

Závazkem a velkým povzbuzením pro nás totiž byla právě blízkost a vzácná podpora našich sponzorů. Celková částka, kterou naši sponzoři podpořili benefici, činí 165 001 Kč. Mají naše velké poděkování.

Bylo pro nás opět profesní i lidskou výzvou a radostí ujmout se organizace této smysluplné akce. Snažíme se, aby náš benefiční koncert v sobě nesl důležité svědectví, poselství o tom, že rozměr lidskosti se skládá z každodenních střípků našich dobrých skutků. Zdárného výsledku celé akce se nám daří dosáhnout především díky laskavé a štědré podpoře našich sponzorských partnerů a Vás podporovatelů z řad veřejnosti. Nesmírně si této přízně vážíme a za tuto vzácnou spolupráci a soudržnost v dobré věci jsme velice vděčni. Věříme, že se i tentokrát budeme moci těšit Vaší přízni, doufat ve Vaši náklonnost a finanční přispění, abychom tak společnými silami mohli svítit na cestu dobrým skutkům.

Podpora benefičního účelu

Finanční dar na benefiční účel můžete zaslat na zvláštní bankovní účet veřejné sbírky: 5918409339/0800

Upřímně, ze srdce Vám děkujeme.

Po výběru částky můžete provést QR platbu. Peníze je ale samozřejmě možné zaslat i klasickým bankovním převodem na uvedený účet.

QR code

Získané prostředky spolu s dary sponzorů použijeme na personální posílení a územní rozšíření služby Domácího hospice sv. Michaela. Naše současné kapacity jsou v zajišťování této služby značně limitované. Vnímáme přitom velkou potřebnost a narůstající zájem o poskytování služby, která umožňuje těžce nemocnému člověku strávit poslední chvíle života ve svém přirozeném, domácím prostředí, v okruhu svých blízkých. Službu, která tak může zajistit, že umírání nemusí být provázeno strachem, nesnesitelnou bolestí, utrpením a trýznivou lhostejností. Domácí hospic sv. Michaela nabízí službu lékaře, zdravotních sester, sociálního pracovníka, psychoterapeuta a v případě zájmu také duchovního. Poskytuje nemocnému paliativní péči, jejímž cílem je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým. Nabízí poradenství, podporu blízkých osob během doprovázení nemocného i po jeho smrti.

V našem záměru jsme při koncertu byli a nadále zůstáváme na jedné lodi s účinkujícími, a to nás velice těší a posiluje. Hudební formace s poněkud netradičním názvem „Transitus Irregularis“ je komorním vokálně instrumentálním souborem různého zaměření. Ansámbl, který se svým žánrovým zaměřením pohybuje na pomezí klasické hudby a jazzu, nemá v českých zemích obdoby. Kromě cembala, houslí, kytary a violoncella tvoří nástrojové složení příležitostně i perkuse. Jádrem repertoáru jsou převážně kompozice kytaristy Miroslava Noska, houslistky Niny Marinové, Antonia Carlose Jobima, Thelonia Monka, či Charlie Parkera. Velkým impulsem se pro kapelu stala výzva ke zhudebnění básní Bohuslava Reynka, čehož se chopil kytarista a skladatel Miroslav Nosek. Tyto písně vyšly na albu s názvem Pod prahem svítá, které vzniklo jako součást stejnojmenné sbírky Reynkových básní. Všichni členové jsou vystudovanými hudebníky a většina z nich má stejně blízko k vážné hudbě i k hudbě jazzové či experimentální.

Zvláštní poděkování za technické konzultace a podporu patří pánům — Jaroslavu Zavoralovi, Petru Kleinovi, Milanu Zavoralovi, Michalu Kobelkovi a Marku Zerzánovi. Za naprosto skvělou spolupráci při tisku plakátů děkujeme společnosti HRG Litomyšl. Za možnost vysoké kvality internetového přenosu děkujeme společnosti Fortech, která je součástí rodiny Nordic Telecom. Poděkování za květinový dar pro slavnostní koncertní večer patřilo také firmě Jitky Kytky do Pomezí.

Po vysoce nastavené laťce kvality hudebního zážitku předešlých ročníků se letošní benefiční koncert, věříme, posunul opět o stupínek výše. Děkujeme, že jste i při sledování záznamu koncertu poslechem i srdcem s námi.

Za kolektiv pracovníků Oblastní charity Polička

Marcela Vraspírová

Logo společnosti